Hjem

Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
tel: 61 36 62 50
Norsk Bunadleksikon

Norsk Håndverksinstitutt lyser ut stipend

Publisert 8.03.16 av

Norsk håndverksinstitutt lyser nå ut to stillinger som stipendiat i tradisjonelt håndverk. Stipendiatperioden er tre år.  

Norsk håndverksinstitutt arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

De søker handverkere med:

- Solid faglig bakgrunn
- Svennebrev, fagbrev eller tilsvarende i tillegg til flere års praksis ut over læretiden

NHI søker håndverkere som er faglig nysgjerrige og som vil komme videre som utøvende i faget sitt. Stipendiatordningen skal baseres på utøving, kontakt med tradisjonen (gjenstandskunnskap), tradisjonsbærere (prosesskunnskap, handlingsbåren kunnskap) og egenutvikling ved trening og eksperimentering.

For mer informasjon, se nettsiden til Norsk håndverksinstitutt