Hjem

Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
tel: 61 36 62 50
Norsk Bunadleksikon

Fagdagane 2016

Publisert 2.05.16

Fagdagane 2016 på Fagernes 29. - 30. august, med tema BRODERI: KULTURARV ELLER IMPORT? , ble gjennomført med 140 deltakarar frå heile landet. 

Fokus for Fagdagane i 2016 var alle dei små, viktige produsentane som er heilt nødvendige for at ein bunad blir til. For i tillegg til sjølve bunadtilverkaren er det gjerne fleire, små handverkarar som fletter og vever band, som broderer forkler eller syr skjorter. Slike handverkarar blir det stadig færre av, og derfor har vi i år sett fokus på broderihandverket som en viktig føresetnad for bunadproduksjonen i landet.

Fagdagane var i år større enn nokon gong før. Programmet inneheldt foredrag og diskusjon, samt ei rekkje ulike handverkskurs. Fagdagane 2016 vart avslutta med dans og musikk på Valdres folkemuseum.

Fagdagane er arrangert med støtte frå Den Norske Unesco-kommisjonen.
 

Galleri: