Hjem

Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
tel: 61 36 62 50
Norsk Bunadleksikon

Fagdagar i bunad og folkedrakt

Publisert 28.04.17

Du kan no melde deg på Fagdagar i bunad og folkedrakt 28.- 29. august. Tema i år er SYLV!

Velkomen til Fagernes! Vi inviterer deg til to dagar med foredrag, demonstrasjonar og stoffmesse. Tema i år er sylvsmedhandverk, med historiske foredrag og sølvsmedarar i aksjon. Nytt i år er at ein kan kome kvelden før, og treffe andre deltakarar. Måndag kveld blir det sjølvsagt festmiddag, så hugs å ta med bunaden din! Flyer
 
Påmelding: www.husflid.no
 
PROGRAM
 
Søndag 27.08.2017
19.00          Felles middag på hotellet for dei som vil.
 
Mandag 28.08.2017
09.00 - 11.30 Registrering
12.00            Lunsj på hotellet
13.00 - 13.30 Velkomen til Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt v/ Camilla Rossing, leiar
13.30 - 15.00 Opphavsrett med advokat Astri M. Lund, som drøfter problemstillingar som oppstår eller har oppstått i skjeringspunktet handverk og                    kulturarv.
15.00 - 15.30 Kaffipause
16.00 – 16.45 Foredag om sylv med eit internasjonalt perspektiv, med Lori Talcott
16.45 – 18.00 Bunadsproduksjon i framtida – kva trur vi?
19.30            Festmiddag på hotellet

Tirsdag 29.08.2017  
07.00 – 09.00 Frukost
09.00 – 11.00 Demonstrasjon/informasjonsstand
Gry Grindbakken
Hilde Nødtvedt
Stoffmesse
Bunadopplæringa
Vestfold Husflidslag m/lærlingar
Skautefelling
Vipping av hår
Håndverksregisteret
Norske Tekstilhåndverkere
11.00 – 12.30 Lunsj
12.30– 14.00 Valgfrie foredrag
Bunad og Unesco-konvensjonen Inn på listene. Kvifor og korleis? v/Solveig T Grinder.
Filigransarbeid trinn for trinn v/Hilde Nødtvedt
Bunad og bærekraft – analyse av utvalda bedrifter innan bunadsproduksjon v/Harald Granerud
Handverksstipendiat i sylv - presentasjon av eige arbeid v/Gry Grindbakken.

14.10            Felles avslutning i amfiet eller inne (ståande)
14.45            Buss til Oslo
 
Påmelding: www.husflid.no 
Andre spørsmål Norsk institutt for bunad og folkedrakt:
Telefon 61 36 62 50 E-post: post@bunadogfolkedrakt.no