Hjem

Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
tel: 61 36 62 50
Norsk Bunadleksikon

Bunad på UNESCOs kulturarvlister

Publisert 12.09.18 av

Den allmenne bunadbruken i Norge står i en særstilling i internasjonal sammenheng. Derfor vil nå Norsk institutt for bunad og folkedrakt sammen med Norges Husflidslag, Noregs ungdomslag, Norsk Folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon jobbe for å nominere norsk bunadsbruk til UNESCOs Representative liste over immateriell kulturarv.

Det er få andre land i verden som har en så bred tradisjon for bruk av nasjonaldrakter slik som Norge. Nesten 70 prosent av alle norske kvinner har bunad, og omtrent 20 prosent av alle menn har bunad. Vi bruker bunaden uavhengig av alder, kjønn, bosted og sosial status. I tillegg til 17. mai, brukes bunaden i feiringer i familien; dåp, konfirmasjon, bryllup og jubileer.
 
Bunadbruken er derfor tett knyttet til vår egen familiehistorie og står sentralt i vår kulturelle identitet. Denne tilknytningen er særlig sterk fordi mange bunader går i arv, eller er sydd av noen i familien.Den levende bunadstradisjonen i Norge er sterk, men den er også truet ved at håndverkskunnskapen gradvis blir mindre.
 
Vi ønsker derfor å sette et nasjonalt og internasjonalt søkelys på bunadstradisjonen. Ved å innskrive bunadbruken i Norge på UNESCOs representative liste over immateriell kulturarv, viser det internasjonale samfunnet at vår levende bunadstradisjon er verdifull og verd å videreføre.
 
Vi som har gått sammen om nominasjonsarbeidet ønsker å bidra til økt kunnskap om bunadene våre. Vi vil bidra til å bevisstgjøre både myndighetene, produsenter, og folk flest om hvilken verdifull kulturell praksis bunadene representerer. En innskriving av bunadbruk i Norge på denne lista vil kunne sikre synlighet og anerkjennelse av bruk og produksjon av bunad som verdifull immateriell kulturarv. Vi arbeider for å levere en nominasjonssøknad i 2020/21.
 

Kalender

Sjå heile kalenderen »

Visste du at:

Norsk institutt for bunad og folkedrakt har bibliotek, med bøker om folkedrakt, bunad og motedrakt? 

Trykk her for å søke i boksamlingen!

Siste nytt

08.01.19Hurra for bunadtilverkarfaget!
12.09.18Bunad på UNESCOs kulturarvlister
05.06.18Norsk institutt for bunad og folkedrakt er akkreditert som NGO under UNESCO
16.04.18Feltarbeid i Hardanger