Hjem

Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
tel: 61 36 62 50
Norsk Bunadleksikon

Forsking

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) har sidan opprettinga i 1947 gjort omfattande undersøkingar i den folkelige draktskikken i Noreg. På grunnlag av dette har NBF gjeve ut fleire rapportar.Staben har også publisert vitskaplege og populærvitskapelege artiklar. Klikk her for publikasjonar.

Kvart tredje år arrangerast det Nordisk draktseminar. I etterkant av seminaret blir det utgjeven ein rapport med artiklar av foredragshaldarane.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt driv universitetsfaget Drakt og samfunn . Faget søkjer å auke den analytiske kunnskapen om drakttradisjonar i Noreg, og er eit særemne innan den kulturhistoriske og kulturteoretiske fagkrinsen.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt tok i desember 2008 initiativ til Nasjonalt nettverk for drakt og tekstil. Nettverket har som mål å skape nye møteplassar for utveksling av kunnskap og forsking, samt å utvikle samarbeid og god ressursutnytting.

Kalender

Sjå heile kalenderen »

Visste du at:

Norsk institutt for bunad og folkedrakt har bibliotek, med bøker om folkedrakt, bunad og motedrakt? 

Trykk her for å søke i boksamlingen!

Siste nytt

02.10.17Stipendiat i folkekunst
28.04.17Fagdagar i bunad og folkedrakt
02.04.17Instituttet reiser på studietur til Frankrike
02.11.16Bunadsdag på Hardanger Folkemuseum
18.09.16NBF på feltarbeid i Vågå
02.05.16Fagdagane 2016
29.04.16Ny konservator tilsett ved instituttet
15.04.16Symbolutstilling