Hjem

Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
tel: 61 36 62 50
Norsk Bunadleksikon

Forsking

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) har sidan opprettinga i 1947 gjort omfattande undersøkingar i den folkelige draktskikken i Noreg. På grunnlag av dette har NBF gjeve ut fleire rapportar.Staben har også publisert vitskaplege og populærvitskapelege artiklar. Klikk her for publikasjonar.

Kvart tredje år arrangerast det Nordisk draktseminar. I etterkant av seminaret blir det utgjeven ein rapport med artiklar av foredragshaldarane.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt driv universitetsfaget Drakt og samfunn . Faget søkjer å auke den analytiske kunnskapen om drakttradisjonar i Noreg, og er eit særemne innan den kulturhistoriske og kulturteoretiske fagkrinsen.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt tok i desember 2008 initiativ til Nasjonalt nettverk for drakt og tekstil. Nettverket har som mål å skape nye møteplassar for utveksling av kunnskap og forsking, samt å utvikle samarbeid og god ressursutnytting.

Kalender

Sjå heile kalenderen »

Visste du at:

Norsk institutt for bunad og folkedrakt har bibliotek, med bøker om folkedrakt, bunad og motedrakt? 

Trykk her for å søke i boksamlingen!

Siste nytt

08.01.19Hurra for bunadtilverkarfaget!
12.09.18Bunad på UNESCOs kulturarvlister
05.06.18Norsk institutt for bunad og folkedrakt er akkreditert som NGO under UNESCO
16.04.18Feltarbeid i Hardanger