Hjem

Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
tel: 61 36 62 50
Norsk Bunadleksikon

Retningslinjer

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) er organisert ved Valdresmusea. Verksemda er nedfelt i ein eigen avtale mellom Kulturdepartementet og museet.
Her står det at Valdresmusea skal ha ansvar for drift, forvalting og faglege arbeidsoppgåver knytt til verksemda.
Museet skal, jf. avtalen pkt.3.1,
- arbeide for å framme, verne og vidareføre bruk og framstilling av bunader og folkedrakter i Noreg, som eit uttrykk for kulturell identitet og som berar av særeigne kvalitetar
- Vidareføre og vidareutvikle arbeidet med å gje råd om og stimulere til auka forståing for tradisjonell draktskikk som grunnlag for dagens bunader
- Formidle kunnskap frå arbeidet og om fagfeltet
- Sørge for sikring, lagring, formidling, utvikling og vedlikehald av dokumentasjonssamlingane
- Vere sekretariat for det statlig oppnemnde Bunad- og folkedraktrådet
- Ha personalansvar for tilsatt personale i verksemda

Dagleg leiar ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt har sekretærfunksjonen for Bunad- og folkedraktrådet, som inneber saksførebuing, referatskriving og administrering av rådsmøter.

 

Kalender

Sjå heile kalenderen »

Visste du at:

Norsk institutt for bunad og folkedrakt har bibliotek, med bøker om folkedrakt, bunad og motedrakt? 

Trykk her for å søke i boksamlingen!

Siste nytt

08.01.19Hurra for bunadtilverkarfaget!
12.09.18Bunad på UNESCOs kulturarvlister
05.06.18Norsk institutt for bunad og folkedrakt er akkreditert som NGO under UNESCO
16.04.18Feltarbeid i Hardanger