Hjem

Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
tel: 61 36 62 50
Norsk Bunadleksikon

Samlingar

Gjennomførte nettverksamlingar:

2. juni 2015: Nettverksmøte på Norsk folkemuseum, der vi la planer for det videre arbeidet. Les referatet her.

20. november 2013: Nettverksmøte på Gardermoen, der nettverkets form og funksjon ble drøftet. Les referatet her.

8.-9. august 2011: Kursdager på Salhus, om bevaring og oppbevaring av gamle tekstiler

25.-26. august 2010: Nettverkssamling i Rauland med tema "den immaterielle kulturarven" - korleis vidareformidle tekstil kunnskap i musea? Sjå program her.

17.-18.november 2009: Nettverkssamling i Oslo om broderi. Program og referat

11.-12.desember 2008: Oppstartsmøte i Fagernes. Program og referat