Hjem

Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
tel: 61 36 62 50
Norsk Bunadleksikon

Immateriell kulturarv

Nasjonalt nettverk for drakt og tekstil hadde immateriell kulturarv og handlingsbåren kunnskap som tema på samlinga i Rauland, Høgskolen i Telemark, august 2010. Odd Are Berkaak fra Universitetet i Oslo  talte om korleis den nye konvensjonen kan implementeras i norske museum sitt arbeid. På denne sida har vi lagt ut link til både konvensjonen, og Odd Are Berkaaks analyse av den.

Unesco konvensjonen om Immateriell kulturarv

Odd Are Berkaaks analyse