Andre samlingar

Norsk institutt for bunad og folkedrakt har også eit arkiv med materialprøver og ei samling modellbunader.

Materialprøver

Ofte kan det vere vanskeleg å få tak i materiale som er gode erstatningar for dei gamle tekstilane. Norsk institutt for bunad og folkedrakt har oversikt over stoff, band og garn som er på marknaden frå norske og utanlandske produsentar. Vi kan òg hjelpe grossistar og produsentar med å utarbeide gode kopiar av gamle tekstilar.

For spørsmål om materiale og teknikkar, kontakt fagkonsulent Bodil Enger på e-post bodil.enger@bunadogfolkedrakt.no eller telefon 61 36 62 56

Bunadsamling

Norsk institutt for bunad og folkedrakt har ei stor samling modellbunader som er rekonstruerte i samarbeid med oss. Her er også bunader som representerer siste ledd i ei folkedraktutvikling. NBF kjøper nye bunader til samlinga med jamne mellomrom.

  • Kvinnebunad frå Hadeland. Foto Laila Durán (Foto/Photo)
    1/1
    Kvinnebunad frå Hadeland. Foto Laila Durán