UNESCO

Norsk institutt for bunad og folkedrakt ble i 2018 akkreditert som rådgiver for UNESCO på feltet immateriell kulturarv. Instituttet arbeider for å bevare og videreføre immateriell kunnskap på folkedrakt- og bunadfeltet.

Rådgiver for UNESCO

  • Fra instruktørkurs i konvensjonen om immateriell kulturarv, på Senter for folkemusikk og folkedans, Trondheim 2014.
    Fra instruktørkurs i konvensjonen om immateriell kulturarv, på Senter for folkemusikk og folkedans, Trondheim 2014.

Som akkreditert NGO under UNESCO's Konvensjon om immateriell kulturarv, er instituttet anerkjent som rådgiver for UNESCO i spørsmål knyttet til håndverk og håndbåren kunnskap. Siden 2013 har instituttet deltatt på kurs og samlinger i Instruktørnettverket, som er en uformell forening for håndverkere, utøvere og museumsfolk fra hele landet. Sammen utgjør foreningen et viktig fagmiljø på feltet. 

Evaluation Body

  • Siri Mæland (SFF), Camilla Rossing (NBF) og Marit Stranden (SFF) på møte i UNESCO's hovedkvarter i Paris, april 2019.
    Siri Mæland (SFF), Camilla Rossing (NBF) og Marit Stranden (SFF) på møte i UNESCO's hovedkvarter i Paris, april 2019.

Norsk Håndverksinstitutt ble på det 10. Mellomstatlige Komitémøtet for Konvensjon for immateriell kulturarv i Windhoek, Namibia i 2016, valgt inn i UNESCOs Evaluation Body for fire år. I 2016 ble leder for Norsk institutt for bunad og folkedrakt invitert inn i arbeidsgruppa på håndverksinstituttet. Til sammen leser og evaluerer arbeidsgruppa omlag 50 nominasjonssøknader i året. I Evaluation Body er det til sammen seks slike arbeidsgrupper knyttet til NGO'er, samt seks eksperter, som sitter spredt rundt i hele verden. 

Nominasjonene og evalueringene blir vurdert på det årlige Mellomstatlige Komitémøtet i desember. NBF har deltatt på møtene i 2016 (Addis Abeba, Etiopia), 2017 (Jeju Island, Sør-Korea), 2018 (Mauritius) og skal delta i desember 2019 på møtet i Colombia.