Feltarbeid

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) driv eit kontinuerleg arbeid med registrering av folkedrakt- og bunadplagg i privat eige over heile landet.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) driv eit kontinuerleg arbeid med registrering av folkedrakt- og bunadplagg i privat eige over heile landet.

Registreringane er eit viktig grunnlag for formidlings- og rådgjevingsarbeidet som vert drive. Registreringsarkivet omfattar ca 81 000 registrerte draktdelar frå heile landet.

Ei registrering kan kome etter spørsmål frå NBF eller etter initiativ frå lokalmiljøa. Mange av registreringane har vore sett i gong i forbindelse med rekonstruksjonsarbeid, men registreringar kan også kome i stand som rein kulturhistorisk dokumentasjon.
 
Plagga treng ikkje vera i topp stand for at dei skal vera interessante. Til registrering tek ein med alle slag folkedraktmateriale, både heile drakter, einskilde plagg, deler av plagg, og sylv og skoty. Vi er spesielt interessert i materiale frå før 1900.

I vårt feltarbeid er vi avhengige av lokale samarbeidspartar, til dømes bygdekvinnelag eller Husflidslag. Desse står for innlån og tilbakelevering av plagg, og fyller ut registreringsskjema frå NBF med opplysningar eigarane måtte ha om plagga. Registreringa av sjølve gjenstandane vert gjort av tilsette ved NBF.

Kvar gjenstand vert fotografert og gjeve ein beskriving av material, farge, teknikk og snitt. Dette leggast inn i Primus, eit elektronisk system for samlingsforvalting; for registrering, administrasjon og presentasjon av gjenstandssamlingar. Slik bevarast både kunnskap om plagga og deira historie, og det kan leggast til rette for digital formidling på Digitalt museum.

  • Foto NBF
    1/1
    Foto NBF