Hopp til hovedinnhold

Forsikring av bunad

Mange ønsker å forsikre bunaden sin, og det kan være lurt siden en bunad koster mye og ikke alltid er like lett å erstatte om noe skulle skje.

Hva slags tilbud du får på forsikring vil blant annet avhenge av hvilket forhold du har til forsikringsselskapet ditt fra før og hvor mange forsikringer du har på samme sted. Vi skal prøve å gi dere en viss oversikt over hva slags forsikring det kan lønne seg å velge ut fra deres behov, men alle må sjekke med sitt forsikringsselskap hva de ulike forsikringene dekker.

De typene forsikring som er mest interessante er verdiforsikring, innboforsikring, eventuelt utvidet innboforsikring, og reiseforsikring.

En verdiforsikring vil dekke skader opp til beløpet bunaden er verdt, og det vil vanligvis være snakk om en lavere egenandel enn med en innboforsikring. Men man vil stort sett ikke få slitasje og feil, eller skader påført av dyr eller insekter dekket. For dem som leier ut bunaden sin vil det også fall utenfor.

En innboforsikring vil dekke bunaden for tyveri og brann, eller andre uhell i hjemmet, men vanligvis kun til et visst beløp oppad. Det som stort sett ikke dekkes er tap av enkeltdeler eller skader påført av dyr eller insekter.

Velger du en utvidet innboforsikring er du fortsatt dekket for tyveri, brann og lignende, men også for uhell i hele verden. Fortsatt kun for et bestemt beløp oppad. En utvidet innboforsikring kan ofte også dekke ved utgifter i forbindelse med mindre skader og søl. Men i likhet med vanlig innboforsikring vil den stort sett ikke dekke at enkeltdeler forsvinner eller skader påført av dyr eller insekter.

En reiseforsikring har de fleste som reiser, og om du reiser med bunaden kan du også få noe dekket her om uhellet skulle være ute. Tyveri eller tapt bagasje kan dekkes inntil et begrenset beløp oppad. Med riktig verdiforsikring vil også bunaden være forsikret ved flyreise, men uansett forsikring anbefaler man at både bunad og sølv pakkes i håndbagasjen. En reiseforsikring vil vanligvis ikke dekke uhell ved bruk, der er det ofte utvidet innboforsikring som er det beste kortet.

Om du skal sende en bunad i posten er en vanlig Norgespakke noe forsikret, men en verdipakke har en høyere forsikringssum.

  • Tre kvinner i bunad utendørs
    1/1
    Foto: Anne Marte Før
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1