Ledig stilling

 • Foto: Anne Marit Noraker (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Anne Marit Noraker

Vi har ledig stilling som tekstilhåndverker i 100%.

Arbeidsområde

Stillinga har som oppgåve å være rådgjevar for bunadtilverkarar, studentar og andre i drakthistoriske emne, rekonstruksjon og praktisk bunadtilverking. Arbeidet omfattar praktisk rettleiing og undervisning. I tillegg skal vedkommande ha oppsyn med mønsterarkiv og stoffprøvearkiv, og forvalte tilveksten til desse.

NBF sitt arkiv består mellom anna av 82 000 registreringar av plagg frå alle delar av landet. Desse blir i dag forvalta i Primus, som er musea sitt digitale verktøy for samlingsforvaltning. For å kunne utøve stillinga er det avgjerande å kunne arbeide i Primus, Asta og andre digitale databasar. Det er venta at vedkommande kan arbeide med analyse, registrering og måltaking av plagg, både på feltarbeid og på instituttet.

I tillegg til desse oppgåvene, er det forventa at vedkommande deltek i eksterne samarbeid og ulike formidlingsopplegg.

Kvalifikasjonar

 • Stillinga krevjar relevant yrkesfagleg utdanning innan bunadtilverkarfaget, kjole- og draktsyarfaget eller skreddarfaget. Kunnskap om og erfaring med tradisjonelle handverksteknikkar er avgjerande.
 • Høgare utdanning innan kulturhistorie, drakthistorie eller tekstile handverksfag er eit ekstra pluss.
 • Erfaring med bruk av data og digital fotobehandling er ynskjeleg, og gjerne kjennskap til registreringsverktøyet Primus.

Eigenskapar

 • Gode evner til praktisk undervisning og rettleiing.
 • Evne til presentasjon og formidling i forsamlingar, møte og konferansar, i Noreg og i utlandet.
 • Må kunne delta på 3—6 veker med feltarbeid kvart år, ofte med lange arbeidsdagar.
 • Må vise interesse for faget og evne til å utvikle seg i arbeidet, samt tileigne seg ny kunnskap på feltet.
 • Gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Anledning til fagleg og personleg utvikling
 • Spennande og varierte arbeidsoppgåver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Deltaking i eit unikt fagmiljø på nasjonalt nivå
 • Medlemskap i pensjonsordningane i KLP
 • Lønnes som førstekonsulent, stillingskode 1408, etter "Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner" i lønnstrinn 45-52 etter kvalifikasjoner og erfaring. 

Søknadsfrist 15. april 2021.

Send søknad, med CV og referansar til Camilla Rossing: camilla.rossing@bunadogfolkedrakt.no, eller i posten: Camilla Rossing, Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes. 

Ved spørsmål, ring Ole Aastad Bråten, direktør ved Valdresmusea: 907 63 635, eller Camilla Rossing, leiar ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt: 920 23 916.