Hopp til hovedinnhold

Norsk institutt for bunad og folkedrakt

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) er eit nasjonalt kompetansesenter som arbeider med dokumentasjon, forsking og formidling av folkedrakt og bunad. Valdresmusea har frå 2008 avtale med Kulturdepartementet om å drive Norsk institutt for bunad og folkedrakt, vi er derfor lokalisert på Fagernes. NBF har eit fagråd, Bunad- og folkedraktrådet, som er oppnemnt av Kulturdepartementet.

Vårt mål er å fremje kunnskap om folkedrakt og bunad som kulturuttrykk, og bruk og tilverking av desse drakttypane.

På grunnlag av feltarbeid frå heile landet har vi bygd opp eit omfattande arkiv som inneheld draktregistreringar, foto, snittmønster og skisser, og dessutan nedteikningar av tradisjonsmateriale frå ulike distrikt. Bunadbrukarar og -tilverkarar kan få råd hjå oss om bunadbruk og påkledning, saumteknikkar og tilpassing. Rådgjevingsarbeidet kan også vere knytt til rekonstruksjon eller revisjon av bunader.

Saman med  samarbeidspartane våre tilbyr vi den praktiske utdanninga innan bunadtilverkerfaget, Bunadopplæringa. Etter avtale kan besøkande få omvising i Fyrstedamer i bunad, den nye bunadutstillinga vår, som opna i 2021, og besøke arkivet.

  • Bringeduk med perler og metallbånd, foret med et brev, som er delvis synlig.
    1/1
    Bringeduk frå Røldal. Foto: Ragni Engstrøm Nilsen/NBF
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1