Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) er organisert ved Valdresmusea. Verksemda er nedfelt i ein eigen avtale mellom Kulturdepartementet og museet. Her står det at Valdresmusea skal ha ansvar for drift, forvalting og faglege arbeidsoppgåver knytte til verksemda. Museet skal, jf. avtalen pkt. 3.1.:

- arbeide for å fremme, verne og vidareføre bruk og framstilling av bunader og folkedrakter i Noreg, som eit uttrykk for kulturell identitet og som berar av særeigne kvalitetar

- vidareføre og vidareutvikle arbeidet med å gje råd om og stimulere til auka forståing for tradisjonell draktskikk som grunnlag for dagens bunader

- formidle kunnskap frå arbeidet og om fagfeltet

- sørge for sikring, lagring, formidling, utvikling og vedlikehald av dokumentasjonssamlingane

- ha personalansvar for tilsett personale i verksemda

Dagleg leiar ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt har sekretærfunksjonen for Bunad- og folkedraktrådet, som inneber saksførebuing, referatskriving og administrering av rådsmøte.

  • Dåpslue i rosamønstrete silke med sølvkniplinger fra Gudbrandsdalen.
    1/1
    Dåpslue fra Gudbrandsdalen. Foto: NBF.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1