Hopp til hovedinnhold

UNESCO og Norsk institutt for bunad og folkedrakt

Norsk institutt for bunad og folkedrakt ble i 2018 akkreditert som rådgiver for UNESCO på feltet immateriell kulturarv. Instituttet arbeider for å bevare og videreføre immateriell kunnskap på folkedrakt- og bunadfeltet.

  • Gruppe mennesker innendørs
    Fra instruktørkurs i konvensjonen om immateriell kulturarv, på Senter for folkemusikk og folkedans, Trondheim 2014.

Rådgiver for UNESCO

Som akkreditert NGO under UNESCOs Konvensjon om immateriell kulturarv er instituttet anerkjent som rådgiver for UNESCO i spørsmål knyttet til håndverk og håndbåren kunnskap. Siden 2013 har instituttet deltatt på kurs og samlinger i Instruktørnettverket, som er en uformell forening for håndverkere, utøvere og museumsfolk fra hele landet. Sammen utgjør foreningen et viktig fagmiljø på feltet.

  • Tre kvinner foran skilt med UNESCO
    Siri Mæland (SFF), Camilla Rossing (NBF) og Marit Stranden (SFF) på møte i UNESCO's hovedkvarter i Paris, april 2019.

Evaluation Body

Norsk Håndverksinstitutt ble på det 10. mellomstatlige komitémøtet for Konvensjon for immateriell kulturarv i Windhoek, Namibia i 2016, valgt inn i UNESCOs Evaluation Body for fire år. I 2016 ble leder for Norsk institutt for bunad og folkedrakt invitert inn i arbeidsgruppa på håndverksinstituttet. Til sammen leser og evaluerer arbeidsgruppa om lag 50 nominasjonssøknader i året. I Evaluation Body er det til sammen seks slike arbeidsgrupper knyttet til NGO-er, samt seks eksperter, som sitter spredt rundt om i hele verden.

Nominasjonene og evalueringene blir vurdert på det årlige mellomstatlige komitémøtet i desember. NBF har deltatt på møtene i 2016 (Addis Abeba, Etiopia), 2017 (Jeju Island, Sør-Korea), 2018 (Mauritius) og skal delta i desember 2019 på møtet i Colombia.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1