Hopp til hovedinnhold

UNESCO og Norsk institutt for bunad og folkedrakt

Norsk institutt for bunad og folkedrakt ble i 2018 akkreditert som rådgiver for UNESCO på feltet immateriell kulturarv. Instituttet arbeider for å bevare og videreføre immateriell kunnskap på folkedrakt- og bunadfeltet.

Rådgiver for UNESCO

  • Gruppe mennesker innendørs
    Fra instruktørkurs i konvensjonen om immateriell kulturarv, på Senter for folkemusikk og folkedans, Trondheim 2014.

Som akkreditert NGO under UNESCOs Konvensjon om immateriell kulturarv er instituttet anerkjent som rådgiver for UNESCO i spørsmål knyttet til håndverk og håndbåren kunnskap. Siden 2013 har instituttet deltatt på kurs og samlinger i Instruktørnettverket, som er en uformell forening for håndverkere, utøvere og museumsfolk fra hele landet. Sammen utgjør foreningen et viktig fagmiljø på feltet.

Evaluation Body

  • Tre kvinner foran skilt med UNESCO
    Siri Mæland (SFF), Camilla Rossing (NBF) og Marit Stranden (SFF) på møte i UNESCO's hovedkvarter i Paris, april 2019.

Norsk Håndverksinstitutt ble på det 10. mellomstatlige komitémøtet for Konvensjon for immateriell kulturarv i Windhoek, Namibia i 2016, valgt inn i UNESCOs Evaluation Body for fire år. I 2016 ble leder for Norsk institutt for bunad og folkedrakt invitert inn i arbeidsgruppa på håndverksinstituttet. Til sammen leser og evaluerer arbeidsgruppa om lag 50 nominasjonssøknader i året. I Evaluation Body er det til sammen seks slike arbeidsgrupper knyttet til NGO-er, samt seks eksperter, som sitter spredt rundt om i hele verden.

Nominasjonene og evalueringene blir vurdert på det årlige mellomstatlige komitémøtet i desember. NBF har deltatt på møtene i 2016 (Addis Abeba, Etiopia), 2017 (Jeju Island, Sør-Korea), 2018 (Mauritius) og skal delta i desember 2019 på møtet i Colombia.