Feltarbeid i Setesdal

NBF kjem til Setesdal på feltarbeid i veke 23, frå måndag 3. til fredag 7. juni. Arbeidet skal utførast i lokala til Setesdalsmuseet på Rysstad, som er lokal samarbeidspart.

Under feltarbeidet ynskjer NBF å registrere og fotografere gamle klede frå distriktet, som eit ledd i instituttet sin dokumentasjon av eldre norsk draktskikk. Registreringa omfattar plagg frå før 2. verdskrigen.

Interesserte eigarar kan ta kontakt med Randi Myrum på Setesdalsmuseet. Gjenstandar kan leverast inn for registrering fram til onsdag 5. juni.

Kontaktperson: Randi Myrum, telefon 971 34 981, e-post: rgm@setesdalsmuseet.no

  • Handleddplagg frå Setesdal. Foto NBF (Foto/Photo)
    1/1
    Handleddplagg frå Setesdal. Foto NBF