Hopp til hovedinnhold

Formidlingsarbeid

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) skal formidle informasjon og stille innsamla materiale til rådigheit for dei som arbeider med draktspørsmål.

Ein viktig del av formidlingsarbeidet består i å behandle spørsmål både frå enkeltpersonar og frå ulike institusjonar og organisasjonar. Spørsmåla kan for eksempel dreie seg om bunadhistorie, bunadbruk, eller material- og mønsterbruk. Andre ynskjer rådgjeving knytt til rekonstruksjon på bakgrunn av lokale folkedrakttradisjonar.

I lokala til Norsk institutt for bunad og folkedrakt  finn du både arkiv og bibliotek, og vi tek imot enkeltpersonar og mindre grupper i dokumentasjonssenteret etter avtale. Kontakt oss på e-post eller telefon 61 36 62 50.

På Valdres Folkemuseum, i same bygning som NBF har lokale, kan du sjå bunadutstillinga vår, som opna i 2021. I utstillingsarealet har NBF og Valdres Folkemuseum eitt rom kvar til faste utstillingar. Båe desse opna i 2021, og dessutan har vi eit rom på deling til skiftande utstilling. Her står no utstillinga «Fargerike felleskap – kvitt raseri: Nasjonale manifestasjonar 1945–2018», som vi har laga i samarbeid med Valdes Folkemuseum. Vi arrangerer omvisingar i utstillinga for turistar og andre interesserte etter avtale. Send oss ein e-post eller ring oss på 61 36 62 50.

  • Grønt liv med røde bånd fra Midthordland.
    1/1
    Liv frå Midthordland. Foto: Ragni Engstrøm Nilsen/NBF.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1